Y Talbot Logo

"Very good inn that-Talbot arms- where they are always glad to see English gentlemans. I experienced very good entertainment at the Tregaron Inn, had an excellent supper and a comfortable bed."

George Borrow, Wild Wales, July 1854

Croeso i'r Talbot

Nid yw nodweddion tafarn dda wedi newid llawer dros y blynyddoedd ac rydym yn sicr y byddai ein gwesteion heddiw yn adleisio geiriau George Borrow, 150 o flynyddoedd yn ôl.

Bwyta, Yfed ac Aros yn Y Talbot

Rydym yn cynnig bwyd a diod rhagorol, gwely cyfforddus a chroeso cynnes.

Mae gan Y Talbot lawer i'w gynnig, p'un ai eich bod yn ymweld am ddiod gyflym, pryd o fwyd hamddenol, gwyliau byr, swper i dathlu neu gyfarfod busnes. Yn ogystal â’n tafarn glyd llawn cymeriad, gall gwesteion fwynhau ein bwyty cyfoes, ystafelloedd gwely gwych, ystafelloedd achlysuron, gerddi trawiadol a chyfleusterau parcio.

Mae’r Talbot wedi cael ei adnewyddu'n llwyr gyda chyfleusterau addas ar gyfer y teithiwr deallus, er mwyn sicrhau pob cysur yn ystod eich arhosiad. 

Mae ein lleoliad wrth droed Mynyddoedd y Cambrian ac yn agos at arfordir Ceredigion yn golygu fod Y Talbot yn lle ardderchog ar gyfer archwilio Gorllewin Cymru ar droed, beic neu gerbyd.

Trefnwch eich arhosiad arlein

neu ffoniwch
+44 (0)1974 298208
info@ytalbot.com

Mae ein lleoliad wrth droed Mynyddoedd y Cambrian ac yn agos at arfordir Ceredigion yn golygu fod Y Talbot yn lle ardderchog ar gyfer archwilio Gorllewin Cymru ar droed, beic neu gerbyd.