Hanes

Mae'r Talbot yn dafarn Gradd ii hanesyddol a llawn cymeriad sy’n wynebu’r sgwâr yng nghanol Tregaron, Ceredigion

}

Mae ein tafarn llawn cymeriad yn dyddio nol i o leiaf y 17eg ganrif, ac mae ei bodolaeth yn ddyledus i'r ffaith mai Tregaron oedd y man cychwyn ar gyfer gyrru gwartheg dros fynyddoedd y Cambria i Ganolbarth Lloegr a Marchnad Smithfield yn Llundain. 

Ym mis Gorffennaf 1848 cyrhaeddodd Batty's Menagerie, sef syrcas deithiol, yn Nhregaron. Yn anffodus mae'n debyg fod un o'i eliffantod ddatblygu salwch ac yn ôl yr hanes, claddwyd ef yng nghefn Y Talbot. 

Yn 1854 arhosodd George Borrow (awdur "Wild Wales") yma, gan nodi y "croeso cynnes i bersonau Seisnig". Cyrhaeddodd y rheilffordd yn 1864 ac ychwanegwyd gwesty newydd at y dafarn porthmyn. 

Yn fwy diweddar yn 1986, arhosodd yr Arlywydd Jimmy Carter gan fwynhau'r golygfeydd prydferth a'r pysgota ardderchog. Mwynheuodd ei hun gymaint nes dychwelyd 2 flynedd yn ddiweddarach! 

Mae amryw o welliannau ac ychwanegiadau wedi eu gwneud i'r adeilad dros y blynyddoedd ac yn ddiweddar, rydym wedi cwblhau gwaith adnewyddu helaeth er mwyn parhau â'r traddodiad o ddarparu gwely da, pryd o fwyd da a chroeso da i'n holl westeion.

Cliciwch yma i ddarllen yr hyn y mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud amdanom ni.