Cinio'r Hydref / Gaeaf, Gwobrau Gwely a Brecwast yn Y Talbot 2017/18

}

Ar gael o Hydref 1af 2017 hyd at 31 Mawrth 2018

Dianc yr Hydref

Rhowch y ffoniau i ffwrdd gyda'r toriad yn yr hydref yng Ngorllewin Cymru.

2 noson i ddau rannu yn ystod mis Medi, Hydref a Thachwedd gan gynnwys: -

-Gwyliad yn ystafell Dwbl Superior

-Brecwast Cymreig llawn

-Swper tri cwrs

 

£ 335 am ddwy noson

-Dydd noson ychwanegol, £ 130

 

Cynhesaf y Gaeaf

Mae ein tân a stôf sy'n llosgi coed yn gwneud Y Talbot yn lle perffaith i noson Gaeaf hir o bell.

2 noson i ddau rannu yn ystod mis Rhagfyr, Ionawr a Chwefror gan gynnwys: -

-Gwyliad yn ystafell Dwbl Superior

-Brecwast Cymreig llawn

-swper tri cwrs

 £ 320 dwy noson

-Dydd noson ychwanegol, £ 110

Cliciwch yma i ddarllen yr hyn y mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud amdanom ni.