Croeso i’r Talbot

 COFID 19  AR GAU NES Y CLYWIR YN WAHANOL

Rydym yn cymryd archebion o Fai 19eg ond ni allwn warantu archebion ar y pwynt hwn. Nid oes unrhyw adneuon na ffioedd canslo.

Os oes angen i chi gysylltu â ni e-bostiwch info@ytalbot.com neu gadewch neges ar 01974 298208 a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Rydym wedi gweithredu gweithdrefnau newydd llym i sicrhau bod ein gwesteion a'n staff yn aros yn ddiogel wrth gynnal ein henw da am letygarwch gwych. Rydyn ni'n edrych ymlaen at eich gweld chi eto ar ailagor ym mis Tachwedd!

Gwesty, bar a bwyty annibynnol sy’n berchen i Mick a Nia Taylor a’r Prif Gogydd Dafydd Watkin. Bwydlenni o fwydydd lleol, cwrw a seidr Cymreig ac adeilad rhestredig Gradd 2 yn llawn cymeriad gyda gwaith celf a ffotograffau hanesyddol.

Rydym yn falch iawn o’n staff dwyieithog lleol sy’n darparu croeso cynnes a gwasanaeth gwych.

Croesawir cŵn i’r bar, gardd a’n tair ystafell wely sy’n wynebu’r ardd.

Mae gan y bar a’r bwyty fynediad gwych i westeion anabl. Mae tŷ bach hygyrch i gadeiriau olwyn a chyfleusterau newid i fabanod ar y llawr gwaelod ynghyd ag ystafell wely hygyrch wedi’i hadeiladu i’r diben.

Mae ein gardd tirlun a theras yn cynnig cyfle i fwyta’n alfresco, os yw’r tywydd yn caniatáu!
Mae wi-fi am ddim ar gael ar draws yr adeilad.