Y Talbot

Mae’r Talbot yn dafarn rhestredig Gradd ii sy’n llawn cymeriad wrth galon Tregaron, tref farchnad fechan ond bywiog wrth droed mynyddoedd y Cambria.

Adnewyddwyd y Talbot yn 2010 gan deuluoedd Taylor ac Watkin. Mae’r dafarn Gymreig hanesyddol, wrth droed Mynyddoedd y Cambria ac yn agos at Fae Ceredigion wedi’i hadnewyddu drwyddi draw ond yn cadw ei theimlad llonydd, tragwyddol.

Ein gweledigaeth oedd creu Tafarn Gymreig wledig wrth galon yr economi leol, yn cynnig cynnyrch lleol o ansawdd uchel wedi’i wneud yn ffres, llety chwaethus a chyfforddus a chroeso cynnes mewn lleoliad traddodiadol.

Rydym wedi recriwtio, hyfforddi a datblygu tîm gwych o staff lleol, dwyieithog ar y cyfan i greu tîm gwych.

Mae’r perchnogion Mick a Nia Taylor a’r Prif Gogydd Dafydd Watkin yn estyn croeso cynnes i ymwelwyr o bell ac agos.

Oriau Agor

Brecwast – 10:00 - 12:00pm | Cinio – 12:00-14:30pm | Swper – 18:00-21:00pm

Bar – 12pm-10:30pm

Ar agor 7 niwrnod yr wythnos, trwy gydol y flwyddyn

Rydym ar agor 7 niwrnod yr wythnos, ond yn cymryd gwyliau ar ddydd Nadolig!


Derbynfa, Cadw Lle, Ystafelloedd

Ffoniwch ni ar 01974 298208 neu trwy e-bost info@ytalbot.com


Tocynnau Rhodd ar gyfer Y Talbot

Dewch i fwyta, yfed neu gysgu yn Y Talbot – mae ein tocynnau rhodd yn anrheg wych.

Am ragor o wybodaeth ffoniwch ni ar 01974 298208 neu trwy e-bost info@ytalbot.com


Perchnogion

Mick a Nia Taylor, Prif Gogydd Dafydd Watkin