Datganiad Hygyrchedd

Rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau fod y wefan hon yn hygyrch ar gyfer cynulleidfa eang a sicrhau profiad gwell i bob defnyddiwr a phob technoleg. 

Fodd bynnag, rydym yn croesawu unrhyw sylwadau, awgrymiadau neu adborth sydd gennych ac mae croeso i chi gysylltu â ni. 

Cydymffurfio â safonau 

Adeiladir y wefan hon gan ddefnyddio HTML5 a CSS3 

Mae pob tudalen ar y wefan yn defnyddio arwyddnodi semantig strwythuredig. 

Testun Gwahanol ar gyfer Delweddau 

Darperir dewisiadau eraill ar gyfer testun perthnasol a disgrifiadol ar gyfer pob delwedd nad ydynt yn addurniadol ar y wefan hon. Mae hyn yn fuddiol ar gyfer defnyddwyr sy'n defnyddio technoleg gynorthwyol (megis darllenwyr sgrin) neu ddefnyddwyr sy'n dewis diffodd delweddau yn eu porwr. 

Dalennau Arddull Rhaeadru 

Cynlluniwyd y safle hwn gan ddefnyddio dalennau arddull rhaeadru (CSS). Mae cynnwys y safle hwn yn parhau'n ddarllenadwy hyd yn oed os yw defnyddwyr wedi diffodd cefnogaeth CSS yn eu porwr gwe. 

Newid maint testun 

Gellir newid maint y testun drwy ddefnyddio'r dolenni 'Newid maint y testun' ar frig y dudalen. Gellir dewis un o 3 maint testun rhagosodedig.

Os yw eich porwr gwe yn gyfredol, yna gallwch hefyd 'chwyddo' y wefan yn y ffyrdd canlynol: 

PC / porwyr eraill

  • Cynyddu maint: Daliwch allwedd CTRL a pwyswch +
  • Lleihau maint: Daliwch allwedd CTRL a pwyswch - 

Mac / pob porwr

  • Cynyddu Maint: Daliwch allwedd Command a pwyswch +
  • Lleihau maint: Daliwch allwedd Command a pwyswch -

Cliciwch yma i ddarllen yr hyn y mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud amdanom ni.