Crwydro Ceredigion a Mynyddoedd y Cambria

Ewch yn wyllt yng Nghymru wrth ddilyn ôl troed George Borrow!

Crwydrwch Geredigion a Mynyddoedd y Cambria

Ewch yn wyllt yng Nghymru gan ddilyn ôl-troed George Borrow!

Croesawir beicwyr, seiclwyr a cherddwyr!

Mae’r Talbot yn lleoliad gwych er mwyn cyrraedd ffyrdd a llwybrau mynyddig tawel ac arfordir godidog Bae Ceredigion. Eistedd Tregaron yng nghanol Cymru felly o fewn dwy awr a hanner gallwch gyrraedd Sir Benfro, Eryri a’r Bannau Brycheiniog – ond yn nes at adref mae Mynyddoedd y Cambria yn cynnig tawelwch, unigedd a reidio gwych.

Mae gan Y Talbot storfa beiciau diogel a lle parcio, ystafell sychu a phecyn atgyweirio beiciau.

Gallwn eich cynghori chi hefyd ar lwybrau.

Mae llwybr pell Taith Cambria yn pasio’n agos. www.cambrianway.org.uk


Aur o Gymru, Gwlân o Gymru, Diwylliant Cymru a Chynnyrch o Gymru ac Awyr Dywyll Cymru

Mae’r Talbot wrth galon cymuned cyfrwng Cymraeg gyda hanes cyfoethog a thraddodiad cryf o ddiwylliant Cymru. Bydd Tregaron yn cynnal yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2020.

Rydym yn argymell:-

Canolfan Aur Cymru a Siop Anrhegion Rhiannon www.rhiannon.co.uk

Blancedi Cymreig Jane Beck Welsh Blankets www.welshblankets.co.uk

Cigydd Evans Butcher Tregaron

Llyfrgell Genedlaethol Cymru www.library.wales

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth www.aberystwythartscentre.co.uk

Abaty Ystrad Fflur www.stratafloridatrust.org

Awyr Dywyll www.elanvalley.org.uk

 

Cadw Ystafell