Gwledda yn y Talbot

Mae ein bar prysur wedi’i restru yn Arweiniad Michelin a bwyty 2 Rhoséd AA yn gweini’r cig oen, cig eidion a chawsiau gorau o Ddyffryn Teifi, pysgod ffres o Aberdaugleddau a chregynbysgod o Fae Ceredigion.

Wedi’i hyfforddi gan Marco Pierre White, mae ein Prif Gogydd Dafydd Watkin a’i dîm yn canolbwyntio ar y cynhwysion gorau oll, wedi’u paratoi yn arbenigol boed hynny yn glasuron y bar, pysgod ffres, cig eidion a chig helwriaeth, prydau llysieuol neu fegan. A does dim geiriau i ddisgrifio ein cyrsiau cyntaf a phwdinau …

Rydym yn gweini’r un fwydlen ar yr un pris yn ein bar, bwyty a chwtsh.
Argymhellir cadw lle.

Mae ein hystafell ddigwyddiadau ar gael ar gyfer priodasau, ciniawau a chynadleddau. 

Oriau Agor 

Rydyn ni AR GAU nos Sul a thrwy'r dydd Llun. Rydym yn AGOR Dydd Mawrth o 3.00yh, drwy'r dydd Mercher, Iau, Gwener, Sadwrn a hyd 4.00yh Ddydd Sul.

Oriau agor am fwyd

Brecwast, te a coffi – 9:00 - 12:00 | Cinio 12:00 - 14:00yh. 

Swper  18:00 - 20:30yh. 

Oriau agor y bar 12.00pm -10:30pm