Gwledda yn y Talbot

Mae ein bar a bwyty ar agor 7 niwrnod yr wythnos trwy gydol y flwyddyn o 8am ar gyfer Brecwast, Cinio a Swper. Croesawir cŵn yn y bariau a’r ardd.

Mae ein bar prysur wedi’i restru yn Arweiniad Michelin a bwyty 2 Rhoséd AA yn gweini’r cig oen, cig eidion a chawsiau gorau o Ddyffryn Teifi, pysgod ffres o Aberdaugleddau a chregynbysgod o Fae Ceredigion.

Wedi’i hyfforddi gan Marco Pierre White, mae ein Prif Gogydd Dafydd Watkin a’i dîm yn canolbwyntio ar y cynhwysion gorau oll, wedi’u paratoi yn arbenigol boed hynny yn glasuron y bar, pysgod ffres, cig eidion a chig helwriaeth, prydau llysieuol neu fegan. A does dim geiriau i ddisgrifio ein cyrsiau cyntaf a phwdinau …

Rydym yn gweini’r un fwydlen ar yr un pris yn ein bar, bwyty a chwtsh.
Argymhellir cadw lle.

Mae ein hystafell ddigwyddiadau ar gael ar gyfer priodasau, ciniawau a chynadleddau.


Oriau agor am fwyd

Brecwast, te a coffi – 10:00-12:00pm | Cinio – 12:00- 14:30pm | Swper – 18:00-21:00pm

Oriau agor y bar 12.00pm -10:30pm 7 niwrnod yr wythnos

Rydym ar agor 7 niwrnod yr wythnos, trwy gydol y flwyddyn – ond rydym yn cymryd egwyl Dydd Nadolig!