Cwrdd

Mae gennym gyfleusterau ar gyfer cynnal cyfarfodydd, seminarau a chynadleddau o bob maint; am awr, hanner diwrnod, diwrnod cyfan neu dros nos. 

}

Ceir nifer o ystafelloedd addas ar gyfer cyfarfod, gan gynnwys ein Cwtch clyd, Lolfa fwy, bwyty ac ystafell achlysuron. Medrwn sicrhau digwyddiad llwyddiannus, gan adael i fusnesau neu arweinwyr cyrsiau ganolbwyntio ar gyflawni cymaint â phosib yn eu cyfarfodydd.

Cysylltwch â Sion, Nia neu Mick  01974 298208 neu ebostiwch info@ytalbot.com er mwyn trafod sut y medrwn ni eich helpu.

Cliciwch yma i ddarllen yr hyn y mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud amdanom ni.