Dathlu

Mae'r Talbot yn lleoliad perffaith ar gyfer dathliad hamddenol gyda teulu a ffrindiau.

}

Gallwn ddarparu ar gyfer grwpiau bach a mawr, o 6-10 yn ein cwtsh neu dafarn, hyd at 40 yn ein bwyty neu hyd at 120 yn ein ystafell achlysuron ar gyfer cinio, swper neu bwffe poeth neu oer. 

Ar gyfer dathliadau o fwy na 20, gallwn ddarparu bwydlenni pwrpasol i ateb eich gofynion, wedi eu coginio'n fedrus gan ein Prif Gogydd, Dafydd Watkin a'i dîm. Cysylltwch â Siôn, Gina neu Nia i drafod ymhellach.

Cliciwch yma i ddarllen yr hyn y mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud amdanom ni.