Priodasau

Mae’r Talbot wedi darparu ar gyfer priodasau am o leiaf 150 mlynedd ac mae’n leoliad perffaith ar gyfer priodas wledig Gymreig

}

Mae gennym lety eang a hyblyg ar gyfer cynnal priodasau gyda hyd at 120 o westeion. Mae gennym hefyd brofiad o gynnal digwyddiadau mawr fel y gall y pâr priod, eu teuluoedd a’u gwesteion ymlacio ar y diwrnod a gadael yr holl waith i ni.

Fel rhan o'n gwaith adnewyddu, rydym wedi buddsoddi yn yr holl agweddau sy'n creu priodas hamddenol ac o ansawdd uchel - ein cegin newydd, ein bwyty a’n ystafell achlysuron neu ein ystafell wely briodasol a’n gerddi gwych.

Rydym hefyd yn credu’n gryf mewn hyblygrwydd fel y gall ein gwesteion ddewis yr hyn maent eisiau ar eu diwrnod arbennig - y fwydlen, addurniadau’r ystafell neu gael defnydd o’r gwesty cyfan..

Cliciwch yma i ddarllen yr hyn y mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud amdanom ni.