Cysylltu

Y Talbot
Tregaron
SY25 6JL

+44 (0)1974 298208
info@ytalbot.com

}

Mae Tregaron 11 milltir i’r gogledd o Lanbedr Pont Steffan, 19 milltir i’r de ddwyrain o Aberystwyth, 38 milltir i’r gogledd ddwyrain o Gaerfyrddin a 210 milltir o Lundain.

Mae Tregaron mewn lleoliad deniadol yng nghanolbarth Ceredigion, 560 troedfedd uwchben lefel y môr ac mae iddi boblogaeth o 1,500. Ceir 3 banc, archfarchnad, 2 gigydd, co-op, marchnad wartheg, ysbyty, ysgol gynradd ac ysgol uwchradd. Mae’r dref yn gwasanaethu cefnwlad faith o bentrefi bychain, tir pori a rhostir mynyddig ac mae llygredd golau a sŵn traffig yn hynod o isel.

I’r dwyrain mae mynyddoedd y Cambria yn ymestyn am 20 milltir - dyma un o’r ardaloedd lleiaf poblog yng Nghymru. I’r gogledd, ceir Cors Caron sef Gwarchodfa Natur Cenedlaethol ac i’r de mae prydferthwch Dyffryn Teifi. Gellir gyrru o Lundain mewn 5 awr, Bryste mewn 3, Caerdydd mewn 2 a Byrmingham mewn 3 awr. Serch hyn, mae’n daith gwerth chweil!

Cliciwch yma i ddarllen yr hyn y mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud amdanom ni.