Ein Tîm

Mae cael tîm gwych yn ein galluogi i ddarparu'r profiad gorau posibl i'n gwesteion.

Mae'r rhan fwyaf o'n staff yn siarad Cymraeg ac yn byw yn ardal Tregaron. Rydym yn credu bod cael tîm o'r gymuned leol yn bwysig i'r 'Croeso' yr ydym yn cynnig ac yn golygu y gallwn ddarparu'r gwasanaeth gorau posib i'n cwsmeriaid. 

Rydym yn buddsoddi'n helaeth mewn hyfforddiant ar gyfer ein staff ac yn chwilio am ffyrdd i wella ein gwasanaeth i westeion bob amser. Rydym yn croesawu adborth ac awgrymiadau gan ein gwesteion.