Bwyd

Rydym yn gweini prydau bwyd 7 diwrnod yr wythnos, amser cinio a gyda'r nos, yn ein tafarn, bwyty neu’r ardd.

}

Rydym yn darparu’r un fwydlen am yr un pris yn y dafarn a’r bwyty ond yn cynnig dau brofiad bwyta gwahanol ar gyfer ein gwesteion - chi sy'n penderfynu!

Hyfforddodd ein Prif Gogydd, Dafydd, gyda Marco Pierre White ac roedd yn Premier Sous Chef yn y Ritz cyn dod i’r Talbot yn 2010. Mae Dafydd yn credu’n gryf mewn paratoi bwyd o ansawdd rhagorol ac mae’r ymrwymiad yma i ansawdd uchel yn sail i’r holl brydau ar ein bwydlen - cliciwch yma [dolen] i weld ein bwydlen.

Rydym yn croesawu grwpiau ar gyfer dathliadau neu achlysuron, mawr neu fach, yn ein cwtsh, bwyty neu ystafell achlysuron, ac yn hapus i lunio bwydlen arbennig ar eich cyfer.

Rydym hefyd yn darparu ar gyfer gofynion deietegol, megis llysieuol, fegan, bwyd heb glwten ac anoddefiadau bwyd eraill. Gofynnwch am fanylion pellach.

Mae bwcio yn hanfodol ar gyfer grwpiau o fwy nag wyth ac ar benwythnosau. 

Cliciwch yma i ddarllen yr hyn y mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud amdanom ni.