Gerddi

Mwynhewch ein gerddi tirlun helaeth.

}

Pan fo'r haul yn tywynnu, mae ein gerddi wedi eu tirlunio a'n terasau newydd yn cynnig llecyn heddychlon am ddiod hamddenol neu bryd o fwyd al fresco. Bydd rhai sy'n hoff o blanhigion yn mwynhau ein gardd grug a'n borderi brithgrug, wedi eu leinio gyda lafant a rhosmari persawrus. 

Mae ein teras uchaf yn cynnig golygfeydd ysgubol dros Dregaron a thuag at Mynyddoedd y Cambria. Dewch â'r plant i fwynhau ein cofeb a pholyn lamp eliffant! 

Rydym wedi plannu gwrych collddail, derw ac ynn mynydd newydd ar ein ffin ac wedi hadu ein banciau gwrych gyda hadau blodau gwyllt. Gall rhai sy'n hoff o adar edmygu ein adar preswyl hefyd, sef gwenoliaid, adar y to a jacdoeau ac, wrth i'r cyfnos gronni, ein ystlumod a'n tylluan frech. 

Wrth i'r ardd aeddfedu, rydym hefyd yn gobeithio denu ieir bach yr haf a gwenyn.

Cliciwch yma i ddarllen yr hyn y mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud amdanom ni.