Meddyliwch yn lleol – cynaliadwyedd

O ffynonellau lleol i gyflogi’n lleol, mae’r Talbot wrth galon yr economi leol.

Rydym yn prynu cig, pysgod, llysiau a chwrw casgen o'r ansawdd gorau, a hynny’n lleol, fel y gallwn gynnig cynnyrch ffres o ansawdd uchel, am bris rhesymol a gyda milltiroedd bwyd isel i’n cwsmeriaid

Mae Tregaron yn cynnal marchnad anifeiliaid wythnosol ac mae ein cigydd, Cig Oen Cymru, yn dewis y da byw gorau, yn aml wedi’i fagu o fewn 10 milltir o Dregaron. Mae hefyd yn magu ei gig oen a’i gig eidion ei hunain - beth am ymweld â'i siop tra byddwch chi yma?

Fel ardal ffermio llaeth mawr, mae Dyffryn Teifi hefyd yn ffynhonnell ardderchog o gaws o'r safon uchaf gan wneuthurwyr bach, megis Hafod Welsh Organic Cheddar a Caws Cenarth.

Rydym yn arbenigo mewn cwrw casgen Cymraeg ac yn cael y rhan fwyaf o’n cwrw o fewn 30 milltir o’r Talbot. Mae hyn yn golygu ein bod yn prynu cwrw ffres o'r bragdy, gyda’r lleiafswm o filltiroedd bwyd. Rydym hefyd yn gwerthu dŵr mwynol lleol o Tŷ Nant, Bethania a chreision Jones o Gymru wedi eu gwneud gyda thatws Ynys Môn!

Ein cyflenwyr

Bwyd:

Diod:

Cliciwch yma i ddarllen yr hyn y mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud amdanom ni.