Tafarn

Award Winning Pub

Yn wreiddiol, tafarn porthmyn oedd Y Talbot ac mae wedi bodoli am o leiaf 250 mlynedd.

Pe gallai'r waliau siarad, byddai ganddynt sawl stori i’w hadrodd!

Mae swyn a chymeriad helaeth yn y trawstiau hynafol, lloriau llechi a lleoedd tân pentan. Ar ddiwrnod o aeaf, mae'n lle perffaith ar gyfer setlo o flaen tanllwyth o dân gyda pheint o gwrw casgen Cymreig a phryd ardderchog. Ar ddiwrnod poeth o haf mae'n berffaith er mwyn cysgodi rhag wres yr haul neu fwynhau ein teras newydd a’n gardd gwrw. Mae croeso i blant, cŵn ac esgidiau mwdlyd!

Credwn yn gryf fod cwrw da wrth wraidd tafarn da ac rydym yn cynnig dewis ardderchog o gwrw casgen a seidr o Gymru a'r ffin. Gofynnwch i un o'n staff bar am sampl!

Cliciwch yma i ddarllen yr hyn y mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud amdanom ni.