Brecwast, diodydd poeth a byrbrydau

Jest yn pasio heibio? Rydym ar agor drwy'r dydd ar gyfer diodydd poeth ac oer, prydau a byrbrydau.

Mae'r Talbot agor drwy'r dydd ar gyfer brecwast, cinio a swper, ac ar gyfer te, coffi a byrbrydau. Rydym yn croesawu gwesteion yn ein tafarn, bwyty a lolfa ac ar ein teras allanol a'n gardd ddeniadol.

Cliciwch yma i ddarllen yr hyn y mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud amdanom ni.