Ciniawau Arbennig Prig Cogydd

Ciniawau Arbennig Prig Cogydd

Mae Y Talbot yn eich gwahodd i fwynhau gyfres boblogaidd o giniawau arbennig ein prif gogydd yn 2019 er mwyn hyrwyddo cynnyrch gorau Gorllewin Cymru.

Braint yn ôl ein prif gogydd, Dafydd Watkin, yw paratoi bwyd o’r safon uchaf trwy ddefnyddio cynnyrch lleol arbennig megis cig eidion, cig oen, pysgod a chaws.

Y dyddiadau ar gyfer 2020 yw:

Dydd Sadwrn Mawrth 21ain

Dydd Sadwrn 13eg o Fehefin     Pysgod Y Môr Cymraeg
 
Dydd Sadwrn 19eg o Fedi       Pysgod Cregyn Bae Ceredigion

Dydd Sadwrn 14eg o Tachwedd   Cynnyrch yr Hydref

Cadwch le yn gynnar er mwyn osgoi siom!