Archwilio

Dilynwch olion traed George Borrow yn y gorllewin gwyllt!

}

Mae’r cefnwlad sy’n amgylchynu Tregaron yn gyfrinach arbennig. Mae Tregaron yn swatio wrth droed Mynyddoedd Cambria yn nyffryn ffrwythlon yr Afon Teifi a hynny wrth galon sir ag iddi boblogaeth wasgaredig. Nid oes fawr ddim traffig ar y ffyrdd na’r cilffyrdd, ac ar hyd y llwybrau cerdded a’r llwybrau ceffylau mae modd crwydro drwy’r dydd heb weld un enaid byw.
Gyrrwch 20 milltir er mwyn cyrraedd Mynyddoedd Cambria tua’r dwyrain, neu arfordir prydferth Ceredigion i’r gorllewin. Dewch i ymweld unwaith a byddwch eisiau dychwelyd dro ar ôl tro.

Mae’r tirwedd yn berffaith ar gyfer beicio (ar ac oddi ar ffordd), beicio modur, teithiau modur, cerdded, gwylio adar, pysgota, marchogaeth a mentro mewn i ffrydiau’r mynyddoedd. Os am archwilio diwylliant a hanes yr ardal, medrwch ymweld â chapeli hynafol, adfeilion Abaty Sistersaidd, capeli pellenig yn y mynyddoedd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth neu un o siopau llyfrau gorau Cymru, Llyfrau Ystwyth. Ewch i'r wefan Adventures Beyond neu ComeandTry ar gyfer gweithgareddau hwyliog.

Yn Nhregaron ceir Canolfan Aur Rhiannon yn gwerthu gemwaith Cymreig o safon uchel wedi ei greu yn y dref o aur Cymreig, tra bod Stiwdios Abercoed yn gwerthu cynnyrch gwlân Cymreig o ansawdd uchel. Ychydig ymhellach yn Llwyn y Groes, mae Jane Beck yn arbenigo mewn blancedi Cymreig.

Am unrhyw fath o wybodaeth leol, gofynnwch i aelod o’r staff. Os na fedrwn ni ateb eich cwestiwn yn syth, byddwn yn adnabod rhywun all! Neu cofrestrwch am ein cylchlythyr!
 

Cliciwch yma i ddarllen yr hyn y mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud amdanom ni.