Beiciau modur

Croeso i feicwyr modur

Rydym yn croesawu beicwyr ac mae ein lleoliad wrth droed ffordd fynydd Abergwesyn ac o fewn taith hawdd i arfordir gwych Ceredigion yn golygu fod Y Talbot yn fan gwych er mwyn teithio am ychydig ddiwrnodau o amgylch Gorllewin Cymru.

Mae gennym fan parcio diogel ar gyfer beiciau modur ac ystafell sychu. Rydym hefyd yn barod i gymryd archebion grŵp a darparu pecyn cinio, gwely a brecwast.

Cliciwch yma i ddarllen yr hyn y mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud amdanom ni.