Beicio a beicio mynydd

Mae Ceredigion a Mynyddoedd y Cambria yn cynnig beicio ar ac oddi ar y ffordd gwych, golygfeydd godidog a chilffyrdd a ffyrdd di-draffig

Mae'r Talbot yn ganolfan wych ar gyfer beicio. Boed dros Fynyddoedd y Cambria, i lawr Dyffryn y Teifi neu draw tuag at arfordir Ceredigion, mae'n hawdd iawn i gynllunio wythnos amrywiol o deithiau beicio o'r radd flaenaf ac rydym yn fwy na pharod i roi cyngor ynghylch llwybrau. Mae'r ardal o amgylch Tregaron yn ysblennydd, ar neu oddi ar y ffordd, hyd yn oed os yw'n dirwedd sy'n galw am ymdrech dda.

Mae'r Talbot yn aelod o'r cynllun "Croeso i Feicwyr". Mae modd storio beiciau'n ddiogel a ceir ystafell sychu ar y safle.

Gallwn hefyd drefnu llogi beiciau ar eich cyfer. Cysylltwch ychydig ddyddiau cyn dod i aros.

Cliciwch yma i ddarllen yr hyn y mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud amdanom ni.