Pysgota

Mae'r Afon Teifi yn ardderchog ar gyfer pysgota brithyll brown gwyllt, sewin ac eog

Mae Cymdeithas Bysgota Tregaron yn berchen ar, ac yn rheoli amrywiaeth o fannau pysgota brithyll brown gwyllt o ansawdd ym mlaenddyfroedd yr Afon Teifi. Mae'r dyfroedd sydd ar gael yn cynnwys 17 milltir o'r Teifi, gan gynnwys rhywfaint o bysgota eog hwyr; 7 milltir o bysgota diffeithwch anghysbell ar yr Afon Camddwr ym Mynyddoedd y Cambria; Llyn Berwyn, llyn mynydd yn y goedwig a adferwyd ac a'i gyflenwyd yn ysgafn; ac yn olaf ond nid y lleiaf o bell ffordd, 3 llyn Pylloedd y Teifi chwedlonol, ni chyflenwyr yr un ohonynt ond mae gan bob un ei nodweddion deniadol ei hun. 

Gellir prynu trwyddedau pysgota o'r dderbynfa yn Y Talbot. 

I gael mapiau a manylion cyswllt gweler www.tregaronangling.com

Cliciwch yma i ddarllen yr hyn y mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud amdanom ni.