Treftadaeth

Mae Ceredigion yn llawn o safleoedd hanesyddol a diwylliannol Cymreig. Ymwelwch ag ystad yr Hafod gyda'i llwybrau coetir a rhaeadrau ysblennydd, Pontarfynach gyda’i geunant cerdded neu daith rheilffordd Cwm Rheidol lawr tuag at Aberystwyth.

Abaty Ystrad Fflur, 5 milltir o Dregaron, oedd yr ail Abaty Sisteraidd fwyaf yn y DU a dim ond nawr y mae ei arwyddocâd hanesyddol yn cael ei amlygu a hynny drwy gloddiadau archeolegol diweddar.
Mae Aberystwyth, 18 milltir o Dregaron (gyda gwasanaeth bws yn teithio rhyngddynt) yn gartref i Lyfrgell Genedlaethol Cymru, un o lyfrgelloedd gwych y byd. Mae gan y llyfrgell filiynau o lyfrau, llawysgrifau ac archifau, mapiau, lluniau a ffotograffau, ffilmiau a cherddoriaeth, a gwybodaeth electronig www.llgc.org.uk

Cliciwch yma i ddarllen yr hyn y mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud amdanom ni.