Saethu helfilod, clai a reiffl

Mae hela, saethu a physgota wedi bod yn boblogaidd yng Ngheredigion erioed. Mae cyfleoedd i ymuno a mintai hela, cymryd rhan mewn saethu colomennod clai ac ymarferion targed gyda un o brif gwmnïau hyfforddiant saethu targed amrediad agored y DU, WMS Firearms Training.

Mae'r Talbot yn cynnig pecyn cinio, gwely a brecwast arbennig ar gyfer cwsmeriaid WMS; gall Ystadau Trawscoed Cyf gynnig saethu helfilod gyda dwy gynghrair leol ac medrwn hefyd drefnu saethu colomennod clai yn yr ardal.

Cliciwch yma i ddarllen yr hyn y mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud amdanom ni.