Cerdded

Mae'r Talbot yn ganolfan ardderchog ar gyfer darganfod hyfrydwch gwyllt Mynyddoedd y Cambria yn ogystal â Llwybr Arfordir Ceredigion a hyfrydwch bugeiliol cymoedd y Teifi a'r Aeron.

Mae Tregaron yn dref Croeso i Gerddwyr gyda theithiau cerdded ar gyfer pob archwaeth a gallu. 

Wedi'i lleoli ar ochr orllewinol cadwyn Mynyddoedd y Cambria, mae Tregaron yn cynnig amrywiaeth o lwybrau ar garreg y drws - ​​yn amrywio o gymoedd mynydd cudd a chopaon ynysig i dir llai cras Dyffryn Teifi a Llwybr Arfordir Ceredigion syfrdanol. 

Cadwch eich llygad yn agored am deithiau cerdded a drefnir gan Glwb Cerdded Crwydro Caron sydd hefyd yn trefnu Penwythnos Cerdded Bro Tregaron blynyddol ym mis Mai. Mae yna hefyd gyfres o deithiau cerdded tywysedig yn seiliedig ar y gyfres deledu boblogaidd Y Gwyll - see link

Fel arall, beth am logi tywysydd cerdded lleol all greu rhaglen wedi ei theilwra'n arbennig ar eich cyfer tra'n aros yn Y Talbot. Cysylltwch â Dafydd yn Twm's Treks am fanylion pellach. 

Os ydych am gyfuno cysur yn Y Talbot gyda phrofiad unigryw ymhell o bobman, arhoswch am noson yn un o'r Hosteli Elenydd anghysbell, Dolgoch a Ty'n Cornel. 

Mae Mick a Nia, perchnogion Y Talbot, yn gerddwyr profiadol a brwdfrydig ac yn barod iawn i roi cyngor ynghylch llwybrau addas. 

Er mwyn cyfuno cerdded gwych gyda diwylliant a hanes diddorol, ewch i diroedd mynachaidd Ystrad Fflur neu raeadrau Ystâd yr Hafod

Mae ystafell esgidiau ac ystafell sychu ar gael ar y safle. Gellir hefyd archebu mapiau a phecynnau cinio.

Cliciwch yma i ddarllen yr hyn y mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud amdanom ni.