Bywyd Gwyllt

Gorllewin Cymru oedd lloches olaf y Barcud Coch a dim ond ychydig barau oedd ar ôl erbyn y 1970au. Mae'r Barcud Coch yn awr yn gyffredin iawn ac mae cyfleoedd da i arsylwi adar yn yr ardal. 

Efallai mai'r lleoliad gorau yw Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cors Caron ar gyrion Tregaron. Mae'r gyforgors fawn helaeth yn un o'r mwyaf yn y DU ac mae'n sawl milltir sgwâr o faint. Ceir canolfan ymwelwyr, llwybr pren ger yr hen reilffordd a llwybr beicio – mae’n werth ymweld.

Cliciwch yma i ddarllen yr hyn y mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud amdanom ni.