Cynigion Arbennig yn Y Talbot

Cynnig swper, gwely a brecwast i Gynhesu’r Gaeaf

Cynnig swper, gwely a brecwast i Gynhesu’r Gaeaf

Dewch i ymlacio dros y Gaeaf yn Y Talbot, blasu ein bwydlen foethus yn ein bwyty neu far a mwynhau awyrgylch y dafarn wledig hon.

Swper, gwely a brecwast am ddwy noson i ddau yn rhannu Ystafell Ddwbl Ragorol am £345.

Swper, gwely a brecwast am un noson i ddau yn rhannu Ystafell Ddwbl Ragorol am £170.

Mae’r cynnig yn gymwys i ystafelloedd  8, 9 a 14. Ar gyfer 1,2, £365 Ar gyfer ystafelloedd 7, 11, 12 a 10 £400

Ar gael hyd at 31 Mawrth 2021