Cynigion Arbennig yn Y Talbot

Cynnig swper, gwely a brecwast

Cynnig swper, gwely a brecwast

Dewch i ymlacio dros y Haf yn Y Talbot, blasu ein bwydlen foethus yn ein bwyty neu far a mwynhau awyrgylch y dafarn wledig hon.

Swper, gwely a brecwast am ddwy noson i ddau yn rhannu Ystafell Ddwbl Ragorol am £37)

 

Mae’r cynnig yn gymwys i ystafelloedd  8, 9 a 14. Ar gyfer 1,2, £390 Ar gyfer ystafelloedd 7, 11, 12 a 10 o £400

Ar gael hyd at 30 Medi 2021