Cynigion Arbennig yn Y Talbot

Gwyliau Taith Saffari Cambrian

Gwyliau Taith Saffari Cambrian

Yn cynnwys unrhyw 3 cwrs o’n bwydlen, gwely, brecwast a phecyn bwyd o £205 am ystafell safonol yn seiliedig ar 2 berson yn rhannu.

Archebwch eich ystafell ar ein gwefan, e-bost neu ffoniwch. Bydd Richard wedyn yn cysylltu gyda’ch i drefnu eich diwrnod cyfan neu ddiwrnod hanner sy’n gwbl bwrpasol.

“Helo Richard ydw i, eich tywysydd am ddiwrnod sbesial tu allan yn y Mynyddoedd Cambrian, a lle i ymlacio, dadflino ac i ddarganfod cefn gwlad heddychlon yn llawn golygfeydd syfrdanol, dyffrynnoedd coediog, afonydd rhaeadru, rhostir mynyddig a straeon am fywydau sydd wedi byw yn y dirwedd, mynachod a glowyr, ffermwyr, coedwigwyr a bugeiliaid a’r rhai sy’n chwilio am ysbrydoliaeth. Byddaf yn eich codi yn fy Land Rover Discovery a fydd yn eich cario mewn cysur i lleuodd bant o’r trac wedi’i guro, rwyf yn anelu at ysbrydoli chi i eisiau archwilio'r ardal ymhellach eich hun.”

Prisiau o £295 am ddiwrnod llawn, neu o £195 am hanner diwrnod. Bydd hwn yn daladwy ar wahân i'ch ystafell ac yn uniongyrchol i Richard.

Cliciwch yma i weld adolygiadau Saffari Cabrian ar Tripadvisor:

https://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g186428-d4155946-Reviews-Cambrian_Safaris-Aberystwyth_Ceredigion_Wales.html


Cynnig swper, gwely a brecwast

Cynnig swper, gwely a brecwast

Dewch i ymlacio dros yr Haf yn Y Talbot, blasu ein bwydlen foethus yn ein bwyty neu far a mwynhau awyrgylch y dafarn wledig hon.

Swper, gwely a brecwast am ddwy noson i ddau yn rhannu Ystafell Ddwbl Ragorol Neu ein mynediad ar y llawr gwaelod am £480.

Mae’r cynnig yn gymwys i ystafelloedd  8, 9 a 14. Ar gyfer 1,2, £480.  Ar gyfer ystafelloedd 7, 11, 12 a 10 o £520

Ar gael hyd at 1 Mawrth 2024 i 30 Medi 2024

Uwchraddio i ystafell ardd am £500 neu swît uwchraddol am £520.

Arhoswch drydedd noson am £200 ychwanegol ddwbl uwchraddol neu £120 am swît.

Mae'r cinio yn cynnwys unrhyw dri chwrs o'n bwydlen, dim atchwanegiadau neu bethau ychwanegol cudd.

I archebu, ffoniwch ni ar 01974228208 neu e-bostiwch info@ytalbot.com.