Prisiau Ystafelloedd

Mae pob pris yn cynnwys brecwast Cymreig llawn a TAW

 

Abrill 2017- Mawrth 2018

 

Llyfr

Dwbl

Archebu

Dwbl Uwchraddol

£90.00

£125.00

Archebwch eich arhosiad

Swît neu Ystafell Deulu Uwchradd

£100.00

£145.00*

Archebwch eich arhosiad

Dau Wely Sengl neu Ddwbl Uwchraddol

£105.00

£135.00

Archebwch eich arhosiad

Swît Cwrt Uwchraddol

£100.00

£130.00*

Archebwch eich arhosiad

Dau Wely Sengl Safonol

£70.00

£90.00

Archebwch eich arhosiad

Sengl Safonol

£70.00

N/A

Archebwch eich arhosiad

* Ar gyfer Ystafelloedd Uwchraddol, gall gwesteion ychwanegol eu cynnwys ar soffa gwely. Mae plant dan bump yn aros am ddim a phlant rhwng 5-15 oed yn £20 ychwanegol y plentyn y noson. 

* Mae croeso i gŵn sy'n ymddwyn yn dda mewn tair ystafell, £15 ychwanegol y noson - cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Cliciwch yma i ddarllen yr hyn y mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud amdanom ni.