Y Talbot Logo

"Very good inn that-Talbot arms- where they are always glad to see English gentlemans. I experienced very good entertainment at the Tregaron Inn, had an excellent supper and a comfortable bed."

George Borrow, Wild Wales, July 1854

Ystafelloedd

Mae ein 9 ystafell wely uwchraddol wedi eu adnewyddu'n llwyr i gynnig symlrwydd chwaethus. 

}

Mae gan yr ystafelloedd ymolchi hael lifeiriant o ddŵr poeth yn y cawodydd moethus. Yn darparu addurniadau deniadol, mae celf a ffotograffiaeth, carthen Gymreig a nodweddion gwreiddiol. 

Rydym hefyd yn cynnig dwy Ystafell Safonol gyda dau wely sengl a dwy gyda un gwely sengl.

Mae ein holl ystafelloedd uwchraddol yn cynnig Wi-Fi am ddim, te, cafetière, bisgedi cartref a dŵr ffynnon Tŷ Nant.

Gan fod Y Talbot yn adeilad rhestredig Gradd II, golyga hyn nad yw ein ystafelloedd yn unffurf o ran cynllun, ond mae’r un grefftwaith yn sail i bob un.

																																	Dwbl Uwchraddol

Wedi eu lleoli ar y llawr cyntaf neu'r ail gyda golygfa ddeniadol dros sgwâr y dref. Ystafell ymolchi foethus gyda chawod.

Cyfleusterau yn cynnwys te a choffi, dŵr Tŷ Nant a Wi-Fi am ddim.

Prisiau | Bwciwch ystafell
																																	Dwbl neu Ddau Wely Sengl Uwchraddol

Gyda golygfa dros sgwâr y dref. Ystafell ymolchi foethus gyda bath a chawod.

Cyfleusterau yn cynnwys te a choffi, dŵr Tŷ Nant a Wi-Fi am ddim.

Prisiau | Bwciwch ystafell
																																	Swît neu Ystafell Deulu Uwchraddol

Golygfa dros sgwâr y dref. Gwely dwbl a man eistedd gyda soffa sy'n troi mewn i wely ychwanegol ar gyfer dau blentyn neu un oedolyn. Ystafell ymolchi foethus gyda bath a chawod.

Cyfleusterau yn cynnwys te a choffi, dŵr Tŷ Nant a Wi-Fi am ddim.

Prisiau | Bwciwch ystafell
																																	Ystafell Hygyrch Llawr Gwaelod Uwchraddol

Golygfa dros y patio tuag at yr ardd gefn. Mynediad mewnol hawdd ar gyfer yr anabl neu rai sydd â symudedd cyfyngedig - dim grisiau na rampiau. Ystafell wlyb foethus gyda sinc a thŷ bach isel a chawod gyda sedd. Drws i’r patio. Gweler ein Datganiad Hygyrchedd.

Cyfleusterau yn cynnwys te a choffi, dŵr Tŷ Nant a Wi-Fi am ddim.

Prisiau | Bwciwch ystafell
																																	Switiau'r Cwrt neu Ystafelloedd Teulu Uwchraddol

Gyda mynediad ar risiau o'r cwrt cefn, mae gan yr ystafelloedd mawr hyn fan eistedd eang gyda ffenestri Ffrengig yn agor allan i falconi Juliet a golygfeydd dros yr ardd gefn ddeniadol. Soffa yn troi mewn i wely ychwanegol ar gyfer dau blentyn neu un oedolyn. Ystafell ymolchi foethus gyda chawod.

Cyfleusterau yn cynnwys te a choffi, dŵr Tŷ Nant a Wi-Fi am ddim.

Prisiau | Bwciwch ystafell
																																	Ystafell Safonol Dau Wely / Safonol gwely sengl

Mae'r ystafelloedd hyn yn llai na'n Ystafelloedd Uwchraddol ond mae ganddynt yr un gwely a'r ystafell ymolchi en-suite gyda chawod pŵer. Maent yn cynnig llety cyfforddus ar gyfer gwesteion â chyllideb lai. Mae'r cyfleusterau'n cynnwys te a choffi, dŵr Tŷ Nant a Wi-Fi am ddim.

Prisiau | Bwciwch ystafell

Cliciwch yma i ddarllen yr hyn y mae ein cwsmeriaid yn ei ddweud amdanom ni.

Trefnwch eich arhosiad arlein

neu ffoniwch
+44 (0)1974 298208
info@ytalbot.com

Mae ein lleoliad wrth droed Mynyddoedd y Cambrian ac yn agos at arfordir Ceredigion yn golygu fod Y Talbot yn lle ardderchog ar gyfer archwilio Gorllewin Cymru ar droed, beic neu gerbyd.